top of page

教育部-幸福科技創新論壇暨研究成果展

競賽延續歷年「幸福科技」主軸,以期望之幸福感解決痛點,通過書面審查選拔出20隊進行實體展出,其中8隊將參與當天的簡報決賽;實體展出亦廣邀夥伴學校教師研發成果參與展出,今年度共5校9件成果展示;另有新創公司參與展示與現場師生團隊進行交流。

1200px_20181026_0017.jpg
1200px_20181026_0023.jpg
1200px_20181026_0082.jpg
1200px_20181026_0140.jpg
1200px_20181026_0196.jpg
1200px_20181026_0332.jpg
1200px_20181026_0369.jpg
1200px_20181026_0478.jpg
1200px_20181026_0484.jpg
1200px_20181026_0568.jpg
bottom of page